Ordningsregler


ORDNINGSREGLER

För allas trivsel och säkerhet gäller följande ordningsregler inom arenan:

1. Besökare är skyldig att på anmodan underkasta sig visitation.

2. Det är inte tillåtet att röka inne på arenan.

3. Det är inte tillåtet att till arenan medföra dryck/mat som köpts utanför arenan.

4. Det är inte tillåtet att till arenan medföra alkohol, andra vätskor eller andra droger.

5. Det är inte tillåtet att till arenan medföra vapen eller andra farliga föremål.

6. Det är inte tillåtet att inneha eller använda pyrotekniska varor eller vätskor på arenan.

7. Den som är alkoholberusad eller påverkad av andra droger äger inte tillträde till arenan.

8. Den som bär klädesplagg med text eller symbol som utrycker missaktning för folkgrupp eller annan sådan grupp av personer med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, religion eller annan typ av diskriminering, äger inte tillträde till arenan. Detsamma gäller den som medför flagga, banderoll eller annat föremål med sådan text eller symbol.

9. Den som helt eller delvis täcker ansiktet på ett sätt som försvårar identifikation och som kan befaras utgöra fara för ordningsstörning äger inte tillträde till arenan.

10. Det är inte tillåtet att inom arenan kasta föremål, om inte handlingen är befogad.

11. Det är enligt lag inte tillåtet att beträda spelplanen eller angränsande område innanför staketet. Överträdelse kommer att polisanmälas.

12. Upptagning samt överföring av ljud och rörliga bilder får endast ske efter medgivande av arrangören. Samma sak gäller fortlöpande textrapportering via internet eller annat medium.

13. Arrangören ansvarar för övervakningskamerorna på arenan och har tillgång till inspelat material från dessa. Bildmaterialet används endast för att identifiera individer som gör sig skyldiga till överträdelser.

14. Om arrangören eller gästande förening/Idrotts AB i samband med matchen på grund av besökares otillbörliga beteende drabbas av böter eller straffavgifter enligt Svenska Fotbollförbundets tävlingsbestämmelser eller annan kostnad, är besökaren skyldig att betala motsvarande belopp till arrangören eller gästande förening/Idrotts AB.

15. Personer som gör sig skyldig till överträdelser enligt dessa ordningsregler riskerar att avstängas från samtliga elitfotbollsarenor i upp till två år och anmälas till allmän åklagare enligt lag om tillträdesförbud vid idrottsarrangemang.

© ÖSK Elitfotboll AB Stolthet, hjärta och passion sedan 1908