Regler och villkor

ÅLDERSREGLER
Inför 2019 har vi valt att ta bort de olika åldersgränserna som tidigare funnits. Istället satsar vi på samma pris för alla på alla sektioner*. För barn mellan 4-12 år finns det ett rabatterat årskort både på stå- och sittplats. Barn under 4 år går in gratis (sitter i knät).

*Gäller ej sektion C

SÄKERHET
ÖSK Fotboll förbehåller sig rätten att stänga av årskortsinnehavare som inte uppträder i enlighet med gällande säkerhets- och ordningsregler
(länk)

MISSBRUK
Missbruk av kort innebär omgående uteslutning och att samtliga värden och förmåner upphör att gälla.

FÖRLORAT ELLER SKADAT KORT
Årskortet är en värdehandling. Skadat och förlorat kort anmäls till ÖSK:s kontor, 019-167300, fotboll@oskfotboll.se
så snart som möjligt.

ÖVRIGT
ÖSK Fotboll vill alltid erbjuda årskortsinnehavare möjlighet att förnya sin plats, men förbehåller sig rätten att kunna göra förändringar. Ombyggnation eller andra oförutsedda händelser på Behrn Arena kan göra att platserna inte erbjuds från ett år till ett annat.